Family book of Maria Petronilla Theresia Torrelle

Spouses